Microsoft khai truong dich vu phan mem TV tuong tac Microsoft khai trương dịch vụ phần mềm TV tương tác

Với TV tương tác, người sử dụng có thể nhận e-mail, giao dịch ngân hàng hay chơi game. Phần mềm của Microsoft còn cho phép ghi lại các..