» Tìm kiếm:

Về Đức Phổ

Mai nha cua bon the he mu loa Mái nhà của bốn thế hệ mù lòa

Về Đức Phổ (Quảng Ngãi), đến xã Phổ Khánh, ngay từ quốc lộ 1A hỏi nhà bà Chính, nhiều người sẽ bảo ngay: “Nhà có bốn thế hệ mù được sáng..