» Tìm kiếm:

Vườn Bác Hồ

Khu luu niem Bac Ho o Nakhon Phanom Khu lưu niệm Bác Hồ ở Nakhon Phanom

TTCN - Tết Giáp Thân 2004, sau tám năm, tôi trở lại khu lưu niệm Bác Hồ ở Nakhon Phanom. Vườn Bác Hồ đã khôi phục quang cảnh xưa, và lạ..