» Tìm kiếm:

Vương Hoàng Minh

Ban ve cac nhom co lien quan den Iraq Bàn về các nhóm có liên quan đến Iraq

Tôi thấy bài phân tích về các "tay chơi" trong cuộc chiến Iraq của cây viết Vương Hoàng Minh khá lý thú, nhưng còn hơi đơn giản. Tôi muốn..