» Tìm kiếm:

Vương Bạch Liên

SV hoc vien QHQT doat giai nhat cuoc thi Utopia SV học viện QHQT đoạt giải nhất cuộc thi Utopia

Vương Bạch Liên, sinh viên Học viện Quan hệ Quốc tế, đã đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác lời bài hát tiếng Pháp dành cho thanh niên VN biết..