Nhung sai sot trong ban dich Ban ve cai nhat Những sai sót trong bản dịch "Bàn về cái nhạt"

Với cách làm việc là phiên âm phỏng đoán theo vốn hiểu biết, chỗ nào không phỏng đoán được thì để nguyên âm Bắc Kinh , “phiên giả” thực..