» Tìm kiếm:

Vũ Văn Giáp

Ha Noi Phao lau hoi mua la co Hà Nội: Pháo lậu hỏi mua là có

Theo nhận định của các lực lượng chống buôn lậu Hà Nội, năm nay Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm đốt pháo nên các hoạt động vận chuyển và buôn..