» Tìm kiếm:

Vũ Thanh Trung

Muc tran thue suat thu nhap cung rat cao Mức trần thuế suất thu nhập cũng rất cao

Mọi công dân đang lao động và làm việc có thu nhập đều phải đóng thuế thu nhập để đóng góp cho xã hội. Nhưng mức đóng thuế cũng phải hợp lý..