» Tìm kiếm:

Vũ Thị Huyền

Hoi VHNT Hai Phong trao nham giai thuong Hội VHNT - Hải Phòng trao nhầm giải thưởng?

Ông Chủ tịch Hội có an ủi và nói rằng: Tôi còn trẻ, được đăng bài thơ trên tạp chí Cửa Biển như vậy là vinh dự rồi, còn nhiều người già đầu..