» Tìm kiếm:

Vũ Sỹ Doanh

Bo Cong an kiem tra nghiem cac quoc lo trong diem Bộ Công an kiểm tra nghiêm các quốc lộ trọng điểm

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) các tỉnh sẽ lập tổ công tác kiểm tra hoạt động của cán bộ, chiến sĩ tại tuyến quốc lộ trọng điểm,..