» Tìm kiếm:

Vũ Quốc Quyền

Co cuoi Cỗ cưới

Người thôn Hà Biên trước hết thấy hai cha con đi vào thôn, sau đó mới biết họ đến nấu cỗ cho nhà Bí thư Vũ Quốc Quyền.