» Tìm kiếm:

Vũ Khắc Từ

Giam doc Cang Quang Ninh dung bang gia Giám đốc Cảng Quảng Ninh dùng bằng giả

Không học hết khóa đào tạo bổ túc văn hoá trung học, cũng như thi tốt nghiệp, nhưng ông Vũ Khắc Từ - sinh ngày 27/11/1955 tại Đồng Thanh,..