» Tìm kiếm:

Vĩnh Tràng

Mot than den cuu cong chua Vinh Trang Một “thần đèn”cứu cổng chùa Vĩnh Tràng

Chùa cổ Vĩnh Tràng ở thành phố Mỹ Tho đã có trên 150 tuổi, được Nhà nước công nhận di tích văn hóa cấp quốc gia từ năm 1987.

Tien Giang than den cuu cong chua Vinh Trang Tiền Giang: “thần đèn”cứu cổng chùa Vĩnh Tràng

Chùa cổ Vĩnh Tràng ở thành phố Mỹ Tho đã có trên 150 tuổi, được Nhà nước công nhận di tích văn hóa cấp quốc gia từ năm 1987.

My Tho Mỹ Tho

Về hành chánh, tỉnh Tiền Giang trong dân gian, quen gọi là vùng Mỹ Tho. Trước khi Pháp đến và những năm đầu thế kỷ XX, Mỹ Tho sầm uất, chỉ..