Viec tai ban tap tho Nhat ky trong tu co sai sot NXB Da Nang co cap giay phep ba Kim Hung khong duoc giao bien tap Việc tái bản tập thơ Nhật ký trong tù có sai sót: NXB Đà Nẵng có cấp giấy phép, bà Kim Hưng không được giao biên tập

Ngay sau khi Báo Thanh Niên số 2 ra ngày 2/1 và ngày 5/1/2004 đăng thư và công văn phản hồi của Nhà xuất bản (NXB) Văn học và Đà Nẵng,..

Hai loai trai cay dau tien nhan bang bao ho xuat xu hang hoa Hai loại trái cây đầu tiên nhận bằng bảo hộ xuất xứ hàng hóa

Hiệp hội Trái cây Việt Nam cho biết, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim và xoài cát Hòa Lộc - 2 loại trái cây đầu tiên của Việt Nam vừa được nhận văn..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL ngay 24 3 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL ngày 24-3-2006

Cam sành: chợ Tam Bình (Vĩnh Long): sản lượng bình quân 80 tấn/ngày giá 8.000 - 9.000đ/kg. Chợ Phong Điền (Cần Thơ): giá 3.500đ/kg. Chợ..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL ngay 15 3 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL ngày 15-3-2006

* Cam sành: Chợ Tam Bình (Vĩnh Long): giá ổn định 7.000-8.000đ/kg. Chợ Phong Điền (Cần Thơ): giá 3.800đ/kg. Chợ Vĩnh Kim (Tiền Giang): giảm..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL

Ngày 21-3-2006: Cam sành: chợ Tam Bình (Vĩnh Long): giá ổn định 7.000đ - 8.000đ/kg. Chợ Phong Điền (Cần Thơ): giá 3.200đ/kg. Chợ Vĩnh Kim..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL ngay 14 3 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL ngày 14-3-2006

* Cam sành: chợ Tam Bình (Vĩnh Long): giá ổn định 7.000đ-8.000đ/kg. Chợ Phong Điền (Cần Thơ): giá 3.800đ/kg, giảm 200đ/kg. Chợ Vĩnh Kim..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL

Ngày 13-3-2006: * Cam sành: Chợ Tam Bình (Vĩnh Long): giá ổn định 7.000đ-8.000đ/kg. Chợ Phong Điền (Cần Thơ): giá 4.000đ/kg, tăng 200đ/kg...

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL

Ngày 9-6-2006: * Cam sành: Chợ Tam Bình (Vĩnh Long): 13.000-15.000đ/kg. Chợ Vĩnh Kim (Tiền Giang): 16.000-19.000đ/kg. Chợ Tam Bình..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL ngay 13 6 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL ngày 13-6-2006

* Cam sành: Chợ Tam Bình (Vĩnh Long): từ 13.000 - 15.000đ/kg. Chợ Vĩnh Kim (Tiền Giang): 16.000 - 19.000đ/kg. Chợ Tam Bình (TP.HCM) mức giá..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL Ngay 30 5 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL Ngày 30-5-2006

+ Cam sành: Chợ Tam Bình (Vĩnh Long): từ 13.000 - 15.000đ/kg. Chợ Vĩnh Kim (Tiền Giang): 12.500 - 16.000đ/kg, giảm 1.800đ/kg. Chợ Tam Bình..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL ngay 17 5 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL ngày 17-5-2006

+ Cam sành: Chợ Tam Bình (Vĩnh Long): từ 14.000 - 15.000đ/kg. Chợ Vĩnh Kim (Tiền Giang): từ 15.200 - 17.300đ/kg, giảm 200đ/kg. Chợ Tam Bình..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL ngay 12 5 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL ngày 12-5-2006

+ Cam sành: Chợ Tam Bình (Vĩnh Long): từ 14.000-16.000đ/kg. Chợ Vĩnh Kim (Tiền Giang): từ 15.600-17.700đ/kg. Chợ Tam Bình (TP.HCM) mức giá..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL Ngay 14 6 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL Ngày 14-6-2006

Cam sành: Chợ Tam Bình (Vĩnh Long): 13.000 - 15.000đ/kg. Chợ Vĩnh Kim (Tiền Giang): 16.000 - 18.600đ/kg, giảm 400đ/kg. Chợ Tam Bình..

Gia trai cay tai cac cho dau moi ngay 23 5 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối ngày 23-5-2006

* Cam sành: Chợ Tam Bình (Vĩnh Long): từ 16.000 - 17.000đ/kg, tăng 1.000đ/kg. Chợ Vĩnh Kim (Tiền Giang): từ 16.000 - 19.000đ/kg, tăng..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL ngay 28 6 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL ngày 28-6-2006

* Cam sành: Chợ Tam Bình (Vĩnh Long): loại đặc biệt từ 18.000-20.000đ/kg, loại 1 và 2 từ 11.000-13.000đ/kg. Chợ Vĩnh Kim (Tiền Giang): từ..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL ngay 11 7 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL ngày 11-7-2006

+ Cam sành: Chợ Tam Bình (Vĩnh Long): loại đặc biệt từ 17.000 - 20.000đ/kg. Chợ Vĩnh Kim (Tiền Giang): từ 15.700 - 20.000đ/kg, giảm..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL

+ Cam sành: Chợ Tam Bình (Vĩnh Long): loại đặc biệt từ 17.000 - 20.000đ/kg. Chợ Vĩnh Kim (Tiền Giang): 15.800 - 20.300đ/kg, tăng 300đ/kg...

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL ngay 6 7 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL ngày 6-7-2006

+ Cam sành: chợ Tam Bình (Vĩnh Long): loại đặc biệt từ 17.000 - 20.000đ/kg, loại 1 và loại 2 từ 11.000 - 13.000đ/kg. Chợ Vĩnh Kim (Tiền..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL ngay 10 5 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL ngày 10-5-2006

+ Cam sành: chợ Tam Bình (Vĩnh Long): từ 13.000-14.000đ/kg. Chợ Vĩnh Kim (Tiền Giang): từ 16.200-18.300đ/kg, giảm 200đ/kg. Chợ Tam Bình..

Gia trai cay tai cac cho dau moi khu vuc DBSCL ngay 27 6 2006 Giá trái cây tại các chợ đầu mối khu vực ĐBSCL ngày 27-6-2006

+ Cam sành: Chợ Tam Bình (Vĩnh Long): loại đặc biệt từ 18.000 - 20.000đ/kg, loại 1 và 2 từ 11.000 - 13.000đ/kg, giảm 2.000đ/kg. Chợ Vĩnh..