» Tìm kiếm:

VĐV Wushu Nguyễn Thị Mỹ Đức

Chiec HCV thu 4 Chiếc HCV thứ 4!

Sau khi VĐV Wushu Nguyễn Thị Mỹ Đức mở hàng "vàng" cho đoàn TT VN thì đến giờ này Đỗ Thị Ngân Thương đã giành tấm HCV thứ 4 trong ngày ở..