» Tìm kiếm:

Văn Tấn Vũ

Gia danh sinh vien de lua dao Giả danh sinh viên để lừa đảo

Dưới danh nghĩa là bạn bè, Văn Tấn Vũ đã giả danh sinh viên để lừa hàng chục người dân ở địa bàn thị xã An Khê và huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia..

Ke lua dao doi lot sinh vien Kẻ lừa đảo đội lốt sinh viên

Giả danh là sinh viên, học cùng lớp với con em của những người dân ở địa bàn thị xã An Khê và huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, Văn Tấn Vũ đã lừa..

Doi lot sinh vien de lua dao Đội lốt sinh viên để lừa đảo

Dưới danh nghĩa là bạn bè học cùng trường, cùng lớp, Văn Tấn Vũ đã giả danh sinh viên để lừa hàng chục người dân ở địa bàn thị xã An Khê và..

Gia danh sinh vien de lua dao Giả danh sinh viên để lừa đảo

Dưới danh nghĩa là bạn bè học cùng trường, cùng lớp, Văn Tấn Vũ đã giả danh sinh viên để lừa hàng chục người dân ở địa bàn thị xã An Khê và..

Doi lot sinh vien de lua dao Đội lốt sinh viên để lừa đảo

Dưới danh nghĩa là bạn bè học cùng trường, cùng lớp, Văn Tấn Vũ đã giả danh sinh viên để lừa hàng chục người dân ở địa bàn thị xã An Khê và..