Khieu vu 3.000 dong Khiêu vũ... 3.000 đồng

Đã gần một tháng nay, bạn Phạm Thị Ngân, lớp Văn K27 (Trường CĐ Sư phạm Thái Bình, TP Thái Bình) không về khu trọ sau giờ tan học. Ngân để..