» Tìm kiếm:

Võ Thị Bạch Sương

Dem ve la ngua Đêm về là... ngứa

Có rất nhiều người ban ngày không ngứa, mà hễ đêm về là ngứa. Vì sao vậy? Chỗ nào cũng có thể ngứaNgứa là triệu chứng của rất nhiều nguyên..