» Tìm kiếm:

Võ Hoàng Như Phúc

Nghe si Thanh Hoang la dai gia Nghệ sĩ Thanh Hoàng là... đại gia?

Đúng, nhưng chỉ trong kịch thôi! Thanh Hoàng (ảnh) sẽ vào vai một đại gia trong vở kịch Sống thử của tác giả Ngọc Trúc vừa được đưa lên sàn..