Se lay y kien toan dan ve Luat Thue thu nhap ca nhan Sẽ lấy ý kiến toàn dân về Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải đến năm 2009 mới thực hiện. Vì đây là vấn đề nhạy cảm, nên sẽ phải lấy ý kiến toàn dân. Và Quốc hội..

Se lay y kien toan dan ve Luat Thue thu nhap ca nhan Sẽ lấy ý kiến toàn dân về Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải đến năm 2009 mới thực hiện. Vì đây là vấn đề nhạy cảm, nên sẽ phải lấy ý kiến toàn dân. Và Quốc hội..