Linh chi chiet xuat tre cua te bao da Linh chi chiết xuất trẻ của tế bào da

Trong tiếng Pháp, Embellir có nghĩa là “khiến cho hấp dẫn hơn”. Và Menard tự hào giới thiệu Embellir là dòng sản phẩm chăm sóc da danh..