Thuy dien dang giet chet song Mekong Thuỷ điện đang “giết chết” sông Mekong

Việc xây dựng một con đập giống như dùng một panh kẹp động mạch của một người khoẻ mạnh. Nếu máu của bạn không chảy, bạn chắc chắn sẽ bị..