» Tìm kiếm:

United Way Việt Nam

Khanh thanh thu vien Internet luu dong Khánh thành thư viện Internet lưu động

Ngày 18/1, Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM đã làm lễ khánh thành “Thư viện Internet lưu động”. Kinh phí cho dự án là 84.531 USD do tập..

Khanh thanh thu vien Internet luu dong Khánh thành thư viện Internet lưu động

Ngày 18-1, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM đã làm lễ khánh thành “Thư viện Internet lưu động”. Kinh phí cho dự án là 84.531 USD do..