» Tìm kiếm:

Uniraya Glory

Van con nguy co tran dau o vinh Van Phong Vẫn còn nguy cơ tràn dầu ở vịnh Văn Phong

Sau gần 2 tháng tiến hành cứu hộ và ngăn chặn sự cố tràn dầu, con tàu Uniraya Glory, quốc tịch Singapore, cùng với khoảng 20 tấn dầu DO và..