» Tìm kiếm:

Ulf Muhlbacher

Cha va con bay vong quanh the gioi Cha và con bay vòng quanh thế giới

Chiếc máy bay ký hiệu N49H đáp xuống sân bay Đà Nẵng khi trời chạng vạng ngày 26/6. Nhìn từ xa trông nó như điếu xì gà. Chả là nó có tên..