» Tìm kiếm:

UB MTTQ TP Hà Nội

Ha Noi 5 nguoi da lay ho so tu ung cu QH Hà Nội: 5 người đã lấy hồ sơ tự ứng cử QH

TS- Tính đến 2/3, đã có 5 người đến lấy hồ sơ tự ứng cử đại biểu QH tại UB MTTQ TP Hà Nội. Chủ tịch UB, ông Phạm Lợi cho biết trong số 21..