» Tìm kiếm:

UBTW MTTQ VN

Bo phieu tin nhiem hang nam voi cac chuc danh Bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm với các chức danh

Để tăng cường cơ chế giám sát chống tham nhũng, lãng phí, mới đây, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ VN chính thức đề nghị tiến hành việc “bỏ phiếu..

Hoc tap Ho Chi Minh Mot so lanh dao chua guong mau Học tập Hồ Chí Minh: "Một số lãnh đạo chưa gương mẫu"

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do..