» Tìm kiếm:

UBNDTP Hà Nội Lê Quý Đôn

Dau gia dat Ha Noi con hon 1.300 ty dong kho doi Đấu giá đất: Hà Nội còn hơn 1.300 tỷ đồng khó đòi

TP - "Những dự án đấu giá quyền sử dụng đất còn nợ đọng tiền, nếu quá thời gian quy định, trên cơ sở đề xuất của quận huyện, TP sẽ thu..