» Tìm kiếm:

Tuyết Hạnh

Phan trang diem cho da nam Phấn trang điểm cho da nám

Tôi nghe nói có loại phấn dùng che khuyết điểm cho da nám, tôi đang điều trị nám do công việc nên phải đi ra ngoài thường xuyên không biết..