» Tìm kiếm:

Tuesday Patch

Tuesday Patch Microsoft mo man bang 8 ban tin Tuesday Patch: Microsoft mở màn bằng 8 bản tin

Lần phát hành bản vá lỗi đầu tiên trong năm 2007 này, Microsoft dự kiến sẽ phát hành 8 bản tin bảo mật để vá lỗ hổng trong các sản phẩm..