» Tìm kiếm:

Trusted Platform Module

He thong bao ve nhan Vista bi qua mat Hệ thống bảo vệ nhân Vista bị qua mặt

Các chuyên gia nghiên cứu bảo mật tuyên bố đã tìm được phương pháp qua mặt giải pháp bảo vệ nhân mới tích hợp trong hệ điều hành Windows..