» Tìm kiếm:

Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào

Chu tich Trung Quoc Ho Cam ao tham My Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào thăm Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào đi Mỹ ngày hôm nay (14/9) để hội kiến với Tổng Thống Bush bên lề hội nghị của Đại Hội Đồng Liên Hiệp..

Viet Trung da ky 13 van kien hop tac Việt - Trung đã ký 13 văn kiện hợp tác

Sau lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào, với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, tại Văn phòng T.Ư..