» Tìm kiếm:

Trong Ngọa

Chuong Tu Di mot trong nhung nguoi co anh huong lon nhat nam 2005 Chương Tử Di - một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất năm 2005

Tạp chí Time (Mỹ) vừa bầu chọn Chương Tử Di vào danh sách 14 người có ảnh hưởng lớn nhất thế giới trong năm 2005 với lời tán tụng: "Trong..