» Tìm kiếm:

Trojan Gpcode

Trojan bat coc tong tien da tro lai Trojan “bắt cóc tống tiền” đã trở lại

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng giờ đây dòng Trojan “bắt cóc tốn tiền” đã trở lại. Mục tiêu của chúng không hề thay đổi, vẫn là mã..