» Tìm kiếm:

Tran Thanh Minh

Kiem dinh khong phai la giai phap toi uu Kiểm định không phải là giải pháp tối ưu

Theo tôi, đại đa số công chúng đều có đủ trình độ để cảm nhận các tác phẩm văn hoá. Tác phẩm nào chất lượng kém tự nhiên sẽ bị công chúng..