350 DN tham du Hoi cho thuong mai quoc te VN 2004 350 DN tham dự Hội chợ thương mại quốc tế VN 2004

Từ 15-19.12.04 tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ Quốc tế TP.HCM sẽ diễn ra Hội chợ Thương mại Quốc tế VN lần 2 (V.I.Trade Expo 2004).

Hoi cho Thuong mai Quoc te Viet Nam chuan bi khai mac Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam chuẩn bị khai mạc

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam (V.I.Trade Expo 2007) với chủ đề Việt Nam - Hội nhập và Phát triển sẽ mở cửa từ ngày 4 đến 8.12 tại..