» Tìm kiếm:

Trịnh Trà My

Nan nhan khoc khi bi cao phai di tu Nạn nhân khóc khi... bị cáo phải đi tù

“Nó đi tù lâu thế thì làm sao lấy lại được tiền để trả ngân hàng bây giờ…", một nạn nhân khóc khi tòa tuyên phạt Trịnh Trà My- người đã..

Nan nhan khoc khi bi cao phai di tu Nạn nhân khóc khi... bị cáo phải đi tù

“Nó đi tù lâu thế thì làm sao lấy lại được tiền để trả ngân hàng bây giờ…”, một nạn nhân khóc khi tòa tuyên phạt Trịnh Trà My - người..