» Tìm kiếm:

Trần Văn Toán

Ninh Binh Ky luat 2 canh sat giao thong doi mai lo Ninh Bình: Kỷ luật 2 cảnh sát giao thông đòi mãi lộ

TNO số ra ngày 16/5/2006 có bài phản ánh trường hợp CSGT Công an thị xã Tam Điệp đòi mãi lộ. Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình..