» Tìm kiếm:

Trần Tuyết Ngân

Ky nang nganh quan ly tien te Kỹ năng ngành quản lý tiền tệ

Tôi đang làm kế toán nhưng thời gian gần đây tôi thấy quản lý tiền tệ đang là một ngành rất có triển vọng. Xin cho biết liệu công việc hiện..