» Tìm kiếm:

Trần Thục Hà

Chen nhau nop ho so dang ky ho khau Chen nhau nộp hồ sơ đăng ký hộ khẩu

Sáng nay, ngay trước cửa phòng Quản lý hành chính trật tự xã hội (Trần Hưng Đạo, quận 1), chị Trần Thục Hà, một người dân đến nộp hồ sơ..