» Tìm kiếm:

Trần Thị Giáng Trinh

Chung con lai duoc den truong "Chúng con lại được đến trường"

Khi người cha mất tích...Ở xã Tam Phú (Tam Kỳ, Quảng Nam), không ai không biết nhà 5 chị em Trần Thị Giáng Trinh ở thôn Tân Phú. Ba cô chị..