» Tìm kiếm:

Trần Phương Bình trang 2

Xoa so Dong A TP Xoá sổ Đông Á TP?

Sau sự kiện Giám đốc điều hành Đông Á Thép Pomina (ĐA.TP) Vũ Tiến Thành bị bắt, Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cũng là Phó chủ tịch LĐBĐ TP..