» Tìm kiếm:

Trần Minh Thao

Banh pho formol Phai cam hanh nghe vinh vien Bánh phở formol : Phải cấm hành nghề vĩnh viễn!

Mức phạt 10 triệu đồng với cơ sở SX bánh phở có sử dụng formol là quá nhẹ không đủ tính răng đe và thiếu sự tôn trọng với khách hàng. Theo..