» Tìm kiếm:

Trần Mai Thúy Hồng

Judo Viet Nam se tiep tuc cu VDV sang Phap tap huan Judo Việt Nam sẽ tiếp tục cử VĐV sang Pháp tập huấn

Nằm trong chương trình hợp tác thể thao Việt Nam - Pháp, 4 võ sĩ judo VN là Trần Mai Thúy Hồng, Trần Huỳnh Mai, Hồng Khâm Thánh và Trần Văn..