» Tìm kiếm:

Trần Lan Phương

Trung tuyen NV2 nhung phuc khao NV1 dat hoc theo NV nao Trúng tuyển NV2 nhưng phúc khảo NV1 đạt, học theo NV nào?

* Nếu điểm thi không được như điểm em tự chấm, em dự định sẽ xin phúc khảo. Vậy trong khi chờ kết quả phúc khảo em có được xét NV2? Nếu..