» Tìm kiếm:

Trần Bích V

Benh loan co thai duong ham Bệnh loạn cơ thái dương hàm

Mỗi lần nhai cơm, chị Trần Bích V lại nghe thấy tiếng kêu “lụp cụp” ở thái dương hàm. Nhưng thỉnh thoảng, “tiếng kêu” lại biến mất,..