» Tìm kiếm:

Trạm JMWAVE

Tuyet mat Chi duoc doc Top Secret Read only Tuyệt mật - Chỉ được đọc (Top Secret- Read only)

Trạm JMWAVE đánh điện báo rằng hai địa điểm cất giấu giống nhau y hệt nhưng riêng biệt trong tháng 3 sẽ được lập ra để hỗ trợ cho kế hoạch..

Ngay 28 thang 3 nam 1961 Ngày 28 tháng 3 năm 1961

Một gián điệp của Trạm Miami ghi rằng Rolando Cubela và Juan Orta muốn đào phản và muốn được giúp đỡ để trốn đi. (Juan Orta là một “tay..