» Tìm kiếm:

Trường THPT Thanh Đa

Hoc he khac chi hoc ky 3 Học hè, khác chi học kỳ 3

Nhiều trường thông báo: Học sinh nào không học hè sẽ không được xếp lớp. Học sinh nghỉ học phải có đơn xin phép của phụ huynh.