» Tìm kiếm:

Trường Sĩ quan Công binh

Truong Si quan Cong binh thi the nao Trường Sĩ quan Công binh thi thế nào?

Hệ Dân sự của trường Sĩ Quan Công binh có thi bình thường như những trường khác không?Sẽ còn nhiều thí sinh thắc mắc như bạn Dũng Tiến...

Diem thi DH VH NT Quan doi HV Quan y Khong quan Si quan Phao binh Si quan Cong binh Si quan Thong tin Điểm thi ĐH VH-NT Quân đội, HV Quân y, Không quân, Sĩ quan Pháo binh, Sĩ quan Công binh, Sĩ quan Thông tin

Tối nay 10-8-2007, TS tiếp tục có điểm thi của ĐH VH-NT Quân đội, HV Quân y, HV Phòng không-Không quân, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ..