» Tìm kiếm:

Trường Hải Star

Cang Ky Ha don chuyen tau container dau tien Cảng Kỳ Hà đón chuyến tàu container đầu tiên

Tuyến vận tải container từ khu kinh tế mở (KKTM) Chu Lai đi TP.HCM và các nước trong khu vực đã chính thức đi vào hoạt động với sự kiện tàu..